Profile PictureMỹ Hường

Chỉ 1 kế hoạch, không kế hoạch B| Thay đổi cuộc sống trong 6 tháng

$0+
5 ratings

Việc bạn dành thời gian ghi chép lại hành trình sẽ giúp bạn biết được bạn đã làm được gì, những dự định bạn muốn tiếp tục phát triển trong tương lai, kết quả bạn đạt được trong hành trình này, tâm, thân, trí của bạn thay đổi ra sao. Và sau 6 tháng nhìn lại, thay vì trách cứ bản thân không cố gắng đủ nhiều, bạn sẽ cảm thấy trân trọng những gì bạn đã đi qua, và có thêm nhiều động lực để bước đi thêm nhiều 6 tháng nữa.

Template bao gồm

  • Bảng tầm nhìn
  • Affirmations
  • Thói quen hằng ngày
  • Những điều bạn muốn cải thiện
  • Theo dõi thói quen
  • Review hàng tháng
  • Tổng kết
$
Add to cart
Bảng tầm nhìn
Affirmations
Thói quen hằng ngày
Những điều bạn muốn cải thiện
Review hàng tháng
Tổng kết

Ratings

5.0
(5 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
$0+

Chỉ 1 kế hoạch, không kế hoạch B| Thay đổi cuộc sống trong 6 tháng

5 ratings
Add to cart